NYELVVÁLASZTÓ

Belépés

Elfelejtettem a jelszavam

Használati feltétel

Ez a weboldal szellemi alkotásokat és a szerzői jog hatálya alá eső információkat tartalmaz, melyekre vonatkozó feltételek figyelembe vétele és követése kötelező. A weboldal elérésével, böngészésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el ezen feltételeket.

Az ezen weboldalon található információk és képek szerzői jogaival a Lingvico start-up projektgazdájaként a Lingvico ILS Ltd., illetve az online nyelviskolát működtető magántanár/nyelviskola rendelkezik. Sem az oldal, sem a rajta található információ nem másolható, hozható nyilvánosságra, tehető közzé az interneten, továbbítható, terjeszthető, sem más, származékos mű készítéséhez nem használható fel a Lingvico ILS Ltd., illetve az online nyelviskolát működtető magántanár/nyelviskola előzetes írásos hozzájárulása nélkül, kivéve a Lingvico ILS Ltd. által nyújtott nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott engedélyt ezen oldal eléréséhez és megjelenítéséhez kizárólag az Ön saját számítógépén, nem kereskedelmi, egyéni felhasználás céljából. Amennyiben Ön nem tesz eleget az oldalra vonatkozó szerződési feltételeknek, kikötéseknek illetve közleményeknek, úgy minden Önre ruházott jog előzetes figyelmeztetés nélkül felmondásra kerül, továbbá Ön köteles azonnal megsemmisíteni minden birtokában lévő vagy felügyelete alatt álló, letöltött anyagot és azok másolatait. Ezen oldal más weboldalra való tükrözése tilos.

A Lingvico ILS Ltd. minden ésszerű intézkedést megtett, hogy az oldalon található minden információ pontos legyen, azonban lehetnek rajta hibák. Az információk helyessége, aktualitása és teljessége nem garantált, továbbá az oldal technikai pontatlanságokat és elírásokat is tartalmazhat, melyekért a Lingvico ILS Ltd. elnézést kér. A Lingvico ILS Ltd. nem vállal szavatosságot az oldalon megjelenő információk aktualitásáért vagy a közzétett információk teljességéért. Ennek megfelelően javasolt, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb itt közölt anyagot illető döntés előtt győződjön meg a közzétett információk hitelességéről és teljességéről.

Bárki, aki erre a weboldalra látogat és információt szolgáltat a Lingvico ILS Ltd. számára a weboldalon keresztül vagy elektronikus úton, hozzájárul ahhoz, hogy a Lingvico ILS Ltd. szabadon felhasználja ezen kommunikációk bármely részét, beleértve az abban közölt bármilyen ötletet, találmányt, elképzelést, technológiát vagy know-how-t bármilyen célra, beleértve áru vagy szolgáltatás kifejlesztését, előállítását, és/vagy marketingjét. Az ezen weboldalon vagy más módon a Lingvico ILS Ltd. számára eljuttatott üzenet küldője felelős annak tartalmáért és az információért, beleértve annak valós és pontos voltát.

Ezen oldal más weboldalakra és forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Lingvico ILS Ltd. nem vállal semmiféle felelősséget, garanciát vagy egyéb kötelezettséget egyetlen olyan weboldalért vagy harmadik félhez tartozó forrásért sem, melyre hivatkozás mutat vagy elérhető a www.lingvico.hu oldalról. A más webhelyre mutató hivatkozás nem jelenti azt, hogy a Lingvico ILS Ltd. egyetért az adott webhely tartalmával, használatával vagy tulajdonosával. Ennek megfelelően Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Lingvico ILS Ltd. nem felelős külső oldalak és források elérhetőségéért, továbbá nem felelős ezen oldalak és források tartalmáért, szolgáltatásaiért, termékeiért és egyéb ottani, vagy onnan elérhető anyagokért.

Amikor olyan weboldalakra látogat el, amely nem a LabSoft Kft-é, még ha azok tartalmazzák is a Lingvico ILS Ltd. vagy a Lingvico logóját, vegye figyelembe, hogy azok a LabSoft Kft-től függetlenek, és a LabSoft Kft-nek nincs befolyása az ilyen weboldalak tartalma felett. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy mentes legyen vírusoktól, férgektől, trójai falovaktól és más, potenciálisan veszélyes programoktól, valamint, hogy az Ön által megfelelőnek tekintett módon védje adatait.

A Lingvico ILS Ltd. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEMMILYEN FÉL FELÉ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN WEBHELY, VAGY INNEN BÁRMELY MÁS, HIVATKOZÁSON KERESZTÜL ELÉRHETŐ WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ, VAGY BÁRMELY EGYÉB ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL, LETÖLTÉSÉBŐL VAGY ELÉRÉSÉBŐL ADÓDÓ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNY VAGY EGYÉB KÁRÉRT, IDEÉRTVE ÉRTÉKHATÁR NÉLKÜL BÁRMILYEN ELMARADT HASZNOT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT, PROGRAMOK VAGY EGYÉB ADATOK ELVESZTÉSÉT. A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KIZÁRÁSA MINDEN ESHETŐSÉGRE VONATKOZIK, AKÁR SZERZŐDÉS, JÓTÁLLÁS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY MÁS TÉNYÁLLÁS ANNAK A JOGI ALAPJA.

Minden, a fentiekben kifejezetten meg nem adott jogot fenntartunk. A Lingvico ILS Ltd. külön értesítés nélkül, bármikor módosíthatja ezen Használati feltételeket, valamint az oldalon szereplő bármely más információt, a jelenlegi közzététel frissítésével.

Galambos Katalin angol-német tanár © Strackné Galambos Katalin 2007-2023   |   © 2006-2023 Lingvico ILS Ltd.   |   Használati feltétel   |   Adatkezelés