igeragozás -jelenidő
Tananyag szintje: kezdő
igeragozás -jelenidő

igeragozás -jelenidő

A németben az igéket ragozni kell. 

Az igéket a szótárban a főnévi igenév alakjukban fogod megtalálni, tehát minden ige -en   -re végződik.

kommen = jönni

lernen = tanulni 

Ragozás során először levágjuk az -en végződést, majd a tőhöz hozzárakjuk a személyragokat:

ich komme

du kommst

er/sie/es kommt

wir kommen

ihr kommt

sie/Sie kommen 

A vastagon szedett betűk az ige végén a személyragok, ezeket kell majd a többi ige végére is rakni, ezért ezeket meg kell tanulni.

Vannak olyan igék,  amelyeknek a töve valamilyen susogó vagy sziszegő hangra végződik pl. -s, -ß, - z, - sch,

Ezeket így ragozzuk:

ich heiße

du  heißt

er/sie/es heißt

wir heißen

ihr heißt

sie/Sie heißen

A különbség az E/2. személyben van, ahol az ige nem -st végződést kap hanem csak egy -t végződést, mert az -st végződést már nem lehetne kimondani.  ÍGy ezeknél az igéknél megegyezik az E/2. és E/3. személyű alak.