NYELVVÁLASZTÓ

Belépés

Elfelejtettem a jelszavam

Kérjük, olvassa el a Szolgáltatási feltételeket!

A költségtérítéses nyelvoktató és nyelvgyakorló szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) az alábbi feltételekkel áll az Ön rendelkezésére:

1. A rendszert használó személy, szervezet (a továbbiakban: Felhasználó) a Szolgáltatás igénybevételével elfogadja, hogy egyetért a jelen használati feltételekkel.

2. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás: a Felhasználó által megadott azonosító alapján - és kizárólag fizetés ellenében - az oldal védett tartalmaihoz hozzáférés, és a felhasználói adminfelület használata. A Szolgáltatás tartalmazhat egyéb, itt fel nem sorolt lehetőségeket is a Felhasználó számára.

3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A felhasználási feltételeket a Szolgáltató rendszeresen áttekinti és aktualizálja, alapvető jogokat és szolgáltatás-komponenseket nem érintő változások esetén erről a Felhasználót külön nem értesíti.

5. A Felhasználó felelős a Szolgáltatáshoz kapcsolódó jelszavának illetve egyéb adatainak megőrzéséért.

6. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak bizonyos személyes vonatkozású adatait a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania. A Szolgáltató vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.

7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bizonyos esetekben feltárja és harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi a Felhasználók elérhető adatait. Ilyen eset lehet például:

- jogi eljárás esetén,
- bírósági, rendőrségi megkeresés esetén,
- szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés alapos gyanúja esetén,
- a Szolgáltató érdekeinek sérelme, a Szolgáltatás nyújtásának veszélyeztetése esetén, stb.

8. A Szolgáltató előzetes írásbeli értesítés vagy indokolás nélkül szüneteltetheti vagy megszüntetheti a Szolgáltatást, ha a Szolgáltatás adott időre vonatkozó ellenértéke adott időpontig nem érkezik meg a Szolgáltató által megadott bankszámlára.

9. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás nem ingyenes.

10. A Felhasználó viseli mindazon költségeket, amelyek a Szolgáltatás eléréséhez, használatához szükségesek (eszközök, internet-hozzáférés költségei stb.).

11. A Szolgáltatás semmilyen egyéb profitorientált (üzleti) célra nem vehető igénybe. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben a Szolgáltatás szüneteltetésére vagy megszüntetésére, amennyiben tudomást szerez bármiféle egyéb üzleti célú felhasználásról.

A Szolgáltatást, illetve annak részleges vagy teljes tartalmát a Felhasználó semmilyen formában nem árusíthatja, továbbá semmilyen termékkel, szolgáltatással, vagy más üzleti relevanciájú tevékenységgel árukapcsolásba nem vonhatja a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

12. A Szolgáltatást a Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a Szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa, de az esetleges technikai fennakadásból, az internet sajátos jellegéből adódó hibákért, az ezekből eredő károkért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató tehát nem vállal felelősséget a Szolgáltatás leállásából, adatvesztésből, elérési problémák vagy egyéb okokból eredő károkért. A Szolgáltató továbbá semmiféle, a Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételéből eredő anyagi vagy erkölcsi kárért nem vonható felelősségre.

13. A Felhasználó vállalja, hogy amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okoz a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben megtéríti.

Jónás Mónika német nyelvtanár © Jónás Mónika 2011-2019   |   © 2006-2019 Lingvico ILS Ltd.   |   Használati feltétel   |   Adatkezelés